นโยบายการคืน/เปลี่ยนสินค้า

His ยินดีรับคืน/เปลี่ยนสินค้า ภายใน 14 วันทำการ (ยกเว้น สินค้า Gadget และ Electronics บริษัทฯ จะรับเปลี่ยนหรือคืนสินค้าภายใน 7 วันทำการเท่านั้น) โดยนับจากวันรับสินค้าจนถึงวันที่นำส่งสินค้าคืน

ในกรณีบริษัทฯ จัดส่งสินค้าผิดจากรายละเอียดยืนยันการสั่งซื้อสินค้าครั้งล่าสุด หรือกรณีสินค้าแตกหัก/สูญหายจากการขนส่ง บริษัทฯ ยินดีจะรับผิดชอบในการคืนเงินให้กับลูกค้า นับจากวันที่สินค้าถูกส่งมาที่บริษัทฯ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ

 

หมายเหตุ

*กรณีเปลี่ยนใจ หมายถึง กรณีที่ลูกค้าได้สั่งซื้อสินค้าใดๆและเปลี่ยนใจไม่ต้องการสินค้านั้นไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ นอกเหนือจากเหตุผลข้างต้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับคืนสินค้าดังกล่าวทุกกรณี

*สำหรับสินค้ากลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต และแก็ดเจ็ต ไม่รับคืน หากมีการเปิดบรรจุภัณฑ์แล้ว

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยนหรือคืนสินค้าหากเหตุผลในการขอเปลี่ยนหรือคืนไม่เป็นไปตามที่กำหนดในตารางด้านล่างนี้อย่างครบถ้วน

 

เงื่อนไขการคืนสินค้า

สินค้าและบรรจุภัณฑ์ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดด้านล่าง มิฉะนั้นบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับคืนสินค้า

สินค้าราคาพิเศษ คือ (Flash sale, Clearance sale)

 

ขั้นตอนการคืนสินค้าและวิธีการคืนสินค้า

หลังจากตรวจสอบสินค้าของท่านแล้วว่าตรงกับเงื่อนไขของนโยบายการคืนสินค้า คุณสามารถคืนสินค้าได้ โดย นำส่งคืนสินค้าทางไปรษณีย์ไทย
ตามขั้นตอนและวิธีการดำเนินการ ดังนี้

 1. แจ้งปัญหาสินค้าและถ่ายรูปสินค้าที่มีปัญหา โดยส่งมาที่อีเมล cs@his.in.th หากท่านพบปัญหาหลังจากรับสินค้าและประสงค์จะเปลี่ยนหรือคืนสินค้า เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับทางโทรศัพท์หรืออีเมลภายใน 24 ชั่วโมง
 1. คุณจะได้รับการตอบกลับยืนยันการเปลี่ยนหรือคืนสินค้าภายใน 1-2 วันทำการ เราจะแจ้งที่อยู่ที่จะส่งคืนสินค้าให้ท่านทราบอีกครั้งทางอีเมล์ พร้อมแนบแบบฟอร์มการคืนสินค้า เพื่อให้คุณกรอกรายละเอียดและส่งฟอร์มกลับให้เราทางอีเมล์อีกครั้ง
 1. ส่งสินค้าคืนพร้อมใบแจ้งเปลี่ยนหรือคืนสินค้าที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วและใบเสร็จ เพื่อเป็นหลักฐานในการคืนสินค้าโดยเลือกรูปแบบการส่งแบบลงทะเบียน(ไปรษณีย์) หรือการส่งที่มีเลขแทรคกิ้งในการติดตามสินค้า
 2. เมื่อเราได้รับสินค้าคืนจากคุณแล้วเราจะแจ้งข้อมูลการคืน/เปลี่ยนสินค้าให้คุณทราบต่อไป  

 

หมายเหตุ

 • โปรดเก็บใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี ใบรับสินค้าและเอกสารอื่นๆ เพื่อเป็นหลักฐานในการคืนสินค้า
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ปฏิเสธการคืนสินค้าหากลูกค้าไม่กรอกแบบฟอร์มการคืนสินค้า
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับจองสินค้า ทุกกรณี
 • ทางเราจะส่งที่อยู่สำหรับคืนสินค้าให้คุณ หลังจากยืนยันการคืน/เปลี่ยนสินค้ากับท่าน

 

ยกเลิกคำสั่งซื้อ

คุณสามารถติดต่อเราเพื่อยกเลิกรายการคำสั่งซื้อของคุณได้ที่ HIS Customer Service ลูกค้าสามารถยกเลิกการสั่งซื้อได้ก่อนทำการชำระเงินได้ 2 ช่องทาง ดังนี้

1.ติดต่อเจ้าหน้าที่ Customer Service โทร 02 677 8798 หรือ อีเมล์ cs@his.in.th

  ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ 09:30-18:30 น.หยุดทำการ วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์

2.ส่งอีเมลแจ้งรายละเอียด เลขคำสั่งซื้อและเหตุผลของการยกเลิกคำสั่งซื้อ มาที่ cs@his.in.th

 

การคืนเงิน

หลังจากที่คุณได้รับการยืนยันการคืนเงินจากเจ้าหน้าที่แล้ว ระยะเวลาการได้รับเงินคืนแต่ละช่องทางมี ดังนี้

 1. หากลูกค้าชำระผ่าน “บัตรเครดิต” ลูกค้าจะได้รับเงินคืนเข้า บัตรเครดิต ภายใน 30-45 วันทำการ หรือ 1-2 รอบบิล
 2. หากลูกค้าชำระผ่าน “บัตรเดบิต” ลูกค้าจะได้รับเงินคืนเข้า บัตรเดบิต ภายใน 30-45 วันทำการ
 3. หากลูกค้าชำระเงินด้วยการชำระเงินปลายทาง ลูกค้าจะได้รับเงิน คืนเข้าบัญชีธนาคาร ภายใน 14 วันทำการ หลังจากลูกค้าแจ้งข้อมูลบัญชีธนาคารของผู้รับเงินคืนนั้นจะต้องเป็นบุคคลเดียวกันกับผู้ซื้อ

 

ติดต่อเรา

กรุณาติดต่อ Customer Service โทร. 0-2677-8798 หรือ อีเมล cs@his.in.th

Email :  cs@his.in.th

Tel :       02 677 8798

FB :       @his.in.th

IG :        @his.in.th

Line@ : @his.in.th